به گزارش پایگاه خبری صنعت تبریز ،به نقل ازروابط عمومي آذربايجان شرقي ، داود برنج فروش آذر مدير شعب بانك كشاورزي استان گفت:بيشترين پرداختي را زيربخش هاي صنايع تبديلي وتكميلي و طرح هاي زراعي وباغات با ۴۸درصد به خود اختصاص داده اندكه مجموعا بالغ بر ۱۴۴۰ميليارد ريال است.

وي افزود: دربخش امور دام وطيور نيز بيشترين پرداختي را بالغ بر ۳۳۳ ميليارد ريال داشته ايم.