طی شب گذشته و صبح امروز

انفجار گاز و آتش سوزی در منزل مسکونی و مغازه عکاسی طی شب گذشته و اولین ساعات صبح امروز کام شهروندان تبریزی را در سومین روز از عید نوروز تلخ کرد.

به گزارش صنعتیمیز ، شب گذشته آتش سوزی مغازه عکاسی  در خیابان باختر  دروازه تهران در ساعت۲۳:۴۶ دقیقه رخ داد.

در این حادثه خسارات زیادی به مغازه وارد شد و واحدهای اطراف نیز آسیب دیدند .

photo_2016-03-21_10-16-54 photo_2016-03-21_10-17-07 photo_2016-03-21_10-17-10 photo_2016-03-21_10-17-18

همچنین انفجار گاز در شهرک بارنج  ولیعصر تبریز نیز ساعت ۵:۱۹ دقیقه صبح رخ داد و صدای انفجار موجب وحشت مردم منطقه شد.

این انفجار که در یک خانه قدیمی با سقف چوبی رخ داد خسارات زیادی به منزل مسکونی وارد شده و اثاثیه منزل و یک دار قالی در حال بافت به کلی نابود شد.

photo_2016-03-21_10-17-24 photo_2016-03-21_10-17-29 photo_2016-03-21_10-17-35 photo_2016-03-21_10-17-41