شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن افزایش وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان را مصوب کرد اما این افزایش به تورم مسکن خواهد انجامید یا به رونق صنعت ساخت و ساز مسکن؟

به گزارش صنعتیمیز ، در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسکن و به منظور تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويستمين جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴، موارد ذيل را تصويب نمود:
۱- حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم (خانه اولي‌ها) از محل سپرده‌گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل اين حساب تشکيل مي‌گردد.
۱-۱- سقف فردي تسهيلات خريد مسکن به خانه اولي‌ها از محل اين طرح در «شهرتهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» به ترتيب به ميزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
۱-۲- نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب ۱۴ درصد تعيين مي‌گردد.
۱-۳- بانک مسکن در پذيرش سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به‌رعايت تعادل منابع و مصارف حساب مي‌باشد.
۱-۴- دوره باز پرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم حداکثر ۱۲ سال مي باشد.
تبصره ۱: دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانک مسکن تهيه و به تصويب بانک مرکزي خواهد رسيد.
۲- شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانکها ( لغو ماده ۱۲ مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي مصوب دي ماه ۱۳۹۰) موافقت نمود، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف‌هاي ذيل فراهم گردد:
شهر تهران ۶۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
ساير مناطق شهري ۴۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
تبصره: نرخ سود اين تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد. اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.

این تصمیمات در حالی است که اکثر کارشناسان مسکن اعتقاد دارند با توجه به گرانی مسکن در کلان شهرها این وام تاثیر زیادی در رونق ساخت و ساز در این شهرها نخواهد داشت و تنها به افزایش تورم مسکن می انجامد و دست اقشار محروم ساکن در این شهرها از خانه دار شدن کوتاهتر می شود.

از سویی دیگر اما در شهرهای کوچک و متوسط که قیمت مسکن چندان گران نیست این میزان وام می تواند به تحولی مهم در عرصه خانه دار شدن اقشار متوسط و محروم تبدیل شود.