رئیس هیئت موسس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز گفت: متاسفانه با اسامی دهن پرکنی همچون نوسازی شهری و گشایش معابر و نظایر آن خیلی راحت میراث فرهنگی را تخریب می کنند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از مهر ، عبدالرحمن وهاب زاده در گردهمایی انتخاب هیئت مدیره اولین دوره انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، گفت: مسئولیت پذیری و خودجوش بودن از مهمترین ویژگی های انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز است.

وی با ابراز تاسف از تخریب ها و برخورد های سلیقه ای با نشانه های هویت تاریخی شهر تبریز افزود: بافت جدید و قدیم در حوزه شهری تعریف مشخصی ندارد و متاسفانه با اسامی دهن پرکنی همچون نوسازی شهری و گشایش معابر و نظایر آن خیلی راحت میراث فرهنگی را تخریب می کنند.

وهاب زاده میراث فرهنگی را حوزه ای بسیار مظلوم توصیف کرد و دفاع از میراث مادی و معنوی گذشتگان را یک وظیفه میهنی و ملی دانست و گفت: بروکراسی های زاید و وقت گیر اداری گریبان گیر فعالان و علاقه مندان فعالیت های مردم نهاد به خصوص در بحث دفاع از میراث فرهنگی شده است به طوری که در اقدام برای تشکیل انجمن دوستداران میراث فرهنگی جزو اولین ها بوده ایم اما به آخرین ها رسیده ایم.

رئیس هیئت موسس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز گسترش فرهنگ ارزش گذاری میراث فرهنگی با تشویق مردم به شناسایی و حفظ میراث فرهنگی را از جمله اهداف تشکیل این انجمن برشمرد و خاطر نشان شد: ارتقا آگاهی عمومی جامعه به بویژه جوانان و نوجوانان و توسعه پژوهش و گسترش ارتباطات و تبلیغات در فضای اینترنتی به منظور معرفی بیشتر و بهتر میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در سطح ملی و بین المللی از مهمترین برنامه های انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز خواهد بود.