سرپرست اداره پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای کلانشهر تبریز امروز دوشنبه در وضعیت هشدار و ناسالم قرار گرفته است.

شاهین رحیم اوغلی افزود: بر اساس آخرین آمار استخراجی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در این شهر، شاخص آلودگی هوا نسبت به ذرات معلق ۲٫۵ میکرون ۱۲۵ پی. اس. آی و به حالت هشدار برای گروه های حساس رسیده است.

رحیم اوغلی گفت: برای جلوگیری از آسیب های جدی، کودکان و سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور در فضاهای باز خودداری و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.
مجتبی شاه وردی پور از متخصصان ریه و مجاری تنفسی نیز در گفتگو با خبرنگار صنعت تبریز اظهار کرد: از روز گذشته گرد و گبار در تبریز شدت گرفته و مراجعات بیماران تنفسی و قلبی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: یکی از علائم این آلودگی سوزش شدید در گلو می باشد که در حال حاضر وجود دارد و با سرماخوردگی اشتباه گرفته می شود.
شاه وردی پور تاکید کد: گروه های آسیب پذیر از حضور در فضاهای باز خودداری و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.