رحیم اوغلی ، رئیس اداره پایش نظارت اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار صنعت تبریز گفت: از صبح امروز به دلیل وارونگی دمای هوا و پایداری جوی شاخص الگوی هوا در زمینه وجود ذرات معلق به بالاتر از ۱۲۰ رسید.
وی گفت: این میزان اعلام وضعیت هشدار در سطح شهر تبریز است که در نقاط مرکزی و پر ترافیک شهر تبریز این آلودگی بیشتر است.
رئیس اداره پایش نظارت اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی یادآور شد: با توجه به نظر هواشناسی در احتمال تداوم وضعیت هشدارو حتی افزایش ذرات معلق در روزهای آتی تا چهارشنبه وجود دارد.
رحیم اوغلی تصریح کرد: در صورت افزایش میزان ذرات معلق جلسه ستاد مدیریت بحران تشکیل و در زمینه برنامه های آتی تصمیم گیری می شود.
وی ادامه داد: به افرادی که بیماری قلبی و تنفسی دارند توصیه می شود در معرض هوای باز قرار نگیرند.