همایش ملی ریاضی در تبریز با حضور چند ده نفر از دانشجویان و اساتید در محل تالار علامه جعفری دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد.
هفتمین همایش ملی ریاضی در حالی در دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد که جمعیت حاضر در این همایش به صد نفر هم نمی رسید و دانشجویان و اساتید دیگر دانشگاه های تبریز نیز از این همایش استقبال نکرده بودند.
نکته جالب توجه این همایش گرفتن پول از دانشجویان حاضر در این همایش برای ناهار و هزینه های دیگر بود و میزان کم استقبال از این همایش نیز موجب نشد تا برگزار کنندگان آن از آرزوهای خود دست بردارند و دبیر این همایش اظهار امیدواری کرد که این همایش بتواند مشکلات آموزش ریاضی کشور !! را حل کند.
نکته دیگر این همایش ملی عدم حضور حتی یک مقام مسئول شهری و استانی در آن بود.
این همایش به مدت دو روز در تبریز برگزار خواهد شد.