بیش از ۶۰۰ ایده جدید در این فن بازار ثبت‌نام کرده‌اند که قابلیت تجاری‌سازی دارند و در این زمینه هفت منطقه فناوری در حوزه تبریز به شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته است.
به گزارش صنعت تبریز ، محمدعلی عسگری مدیرعامل شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: زمانی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم که شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کرده و از فرصت‌های پیش آمده به نحو احسن استفاده کنیم.

این مسئول ادامه داد: با توجه به این مسئله در شهرک فناوری خودرو، کلینیک صنعت دانشگاه تبریز و عارضه‌یابی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و فن بازار منطقه‌ای استقرار یافته‌ است.

عسگری گفت: بیش از ۶۰۰ ایده جدید در این فن بازار ثبت‌نام کرده‌اند که قابلیت تجاری‌سازی دارند و در این زمینه هفت منطقه فناوری در حوزه تبریز به شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته است.