طی جلسه معاملاتی روز گذشته در تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران،درمجموع پنج نماد، ۵قرارداد به ارزش۴۳ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش صنعت تبریز به نقل ازایلنا، در جریان معاملات روز گذشته در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در رینگ داخلی کالاهای حلال ۴۰۲ و ۴۱۰ پالایش نفت شیراز،آیزوریسایکل ونفتای سنگین پالایش نفت تهران و حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه و دررینگ بین الملل کالاهای گاز مایع پالایش نفت آبادان به مقاصد افغانستان و پاکستان، گاز مایع خام ایلام ،نفت ‌گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مقصدافغانستان از مبادی ساری،اصفهان،مشهدو به مقاصد پاکستان و ترکیه به ترتیب از مبادی زاهدان و تبریز مورد عرضه قرار گرفتند که کل معاملات صورت گرفته بر روی این کالاها و عرضه‌های مازاد معادل ۱۱،۷۵۲تن به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال بود. از نکات حائر اهمیت معاملات امروز می‌توان به معامله بر روی تمامی عرضه‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد.

روز گذشته در تابلوی سلف موازی استاندارد برق بازار مشتقه نیز ۴,۶۰۸قرارداد در قالب۶۱ معامله و معادل با۷۳،۲۷۲مگاوات ساعت به ارزش ۲۷میلیاردو۳۱۶میلیون ریال مورد معامله قرارگرفت. درابتدای جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پایه،کم‌باری،میان‌باری و بار پیک روزانه۰۸/۱۰/۹۴ گشایش یافته و درپایان جلسه نیز نمادهای بارپایه،کم‌باری،میان‌باری و بار پیک روزانه۱۲/۰۹/۹۴متوقف گردیدند.

لازم به ذکراست در جلسه معاملاتی روز گذشته در سمت تقاضا۱۷شرکت توزیع ودرسمت عرضه نیز۱۲نیروگاه تولید نیروی برق حضورداشتند. گفتنی است امروز منابع مالی جدید جهت خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق ازبورس انرژی ایران به حساب آن شرکتها واریز گردیده است

همچنین طی جلسه معاملاتی روز گذشته در تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران،درمجموع پنج نماد، ۵قرارداد به ارزش۴۳ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در مجموع ارزش کل معاملات دیروز قریب به۱۵۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال گردید.

بورس انرژی ایران دیروز را در کنار معاملات متعدد رینگ داخلی بازار فیزیکی گذراند.

شایان ذکر است در جلسه معاملاتی روز کاری امروز در کنار معاملات مداوم قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، در بازار فیزیکی بورس انرژی کالاهای برش سنگین پتروشیمی جم، گاز بوتان صنعتی، گاز مایع صنعتی، گاز پروپان صنعتی و برش سنگین پتروشیمی بندر امام، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۴، نفتای سبک و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز و نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و نفت‌گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مقصد عراق از مبادی ساری و تبریز در رینگ بین‌الملل مورد عرضه قرار گرفت.