دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی گفت: در حالی که اکثر صنعتگران بدهکار به بانکهای آذربایجان شرقی از بانکها نارضی هستند اما در بررسی های ما مشخص شد که بانکها همراهی خوبی دارند و در اعمال مقررات خود در این زمینه مماشات می کنند.
ابوالفتح ابراهیمی در هفدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: جلسات کارگروه به صورت منظم برگزار شده است و آنچه در مورد فعالیت این ستاد جمع‌بندی کرده‌ایم مربوط به آخرین جلساتی است که در این میان ۶۹ جلسه برگزار شده و بانک‌های استان نیز همکاری و حضور خوبی دارند و مصوبات بانک‌های مختلف را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: از ۵۷ واحد صنعتی و تجاری توسط اعضای کارگروه رفع موانع تولید بازدید شده و بیشترین مشکل وام و دیون بانکی بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نظرسنجی‌هایی از فعالان تجاری و صنعتی صورت گرفته است که به غیر از یک مورد در بقیه نظرسنجی‌ها نارضایتی از مشکلات بانکی وجود دارد.

وی گفت: البته در زمینه بازپرداخت وام‌ها همکاری بسیاری برای زمان‌دهی به وام گیرندگان شده است و با وجود نظر منفی بسیاری از افراد بانک‌ها براساس بررسی انجام شده همکاری خوبی داشته‌اند و تنها بخشی از بانک‌ها بر اجرای قوانین خود پافشاری کرده‌اند.