تاجیک امروز در همایش معرفی طرح اجرایی منطقه نمونه گردشگری شانلی این منطقه را در کشور بی نظیر و ممتاز دانست.
مدیر کل دفتر مناطق نمونه گردشگری کشور تصریح کرد: منطقه نمونه گردشگری شانلی بزرگترین منطقه کشوری است که بخش خصوصی در اراضی متعلق به خود اینکار را کرده است.
وی یادآور شد: بر خلاف سایر مناطق نمونه گردشگری که معمولا در اراضی ملی احداث می شوند تمام منطقه جزیره شانلی توسط بخش خصوصی خریداری شده است.
وی یادآور شد: در حوزه زیر ساختها از محل تملک دارایی ها هزینه شده و دولت خود را موظف به سرمایه گذاری در این مناطق کرده و دولت در برخی مناطق بخشی از هزینه های زیر ساختی مانند راه و مسائل دیگر را بر عهده گرفته است.
وی تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی را موجب راه گشایی در زمینه برنامه های گردشگری دانست و گفت: توسعه برنامه های گردشگری پس از رفع تحریمها صورت می گیرد.
بهزاد عبدالهیان ، مدیرعامل شرک توسعه گردشگری طلوع آذر نیز به عنوان سرمایه گذار اصلی جزیره شانلی به تشریح ابعاد این طرح پرداخت.
وی با اشاره به زیر ساختهای موجود در منطقه و مجوزهای اخذ شده تصریح کرد: امیدواریم با همکاری های انجام شده شاهد تحول زیر ساختی در این منطقه باشیم و بر اساس برنامه ریزیها می توانیم تا سه سال آینده شاهد اولین بهره برداریها در منطقه نمونه گردشگری شانلی باشیم.
وی افزود: در این منطقه به صورت قدم به قدم و مرحله ای پیش خواهیم رفت.
منطقه نمونه گردشگری ‘شانلی’ در ۴۵ کیلومتری تبریز و ۶۰ کیلومتری ارومیه واقع است؛ همایش معرفی طرح اجرایی منطقه نمونه گردشگری ‘ شانلی ‘ که مجوزهای آن از مراجع ذیصلاح اخذ شده است، ۲۱ مهر سال جاری در تالار دانیال تبریز برگزار شد.