معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران با وجود پتانسیل‌های موجود و مشوق‌های سرمایه گذاری و گمرکی، فرصتی طلایی برای کسب سود و فعالیت‌های اقتصادی است.
به گزارش صنعتیمیز ، ابراهیم باقرزاده در جمع نمایندگان تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران کشورهای همسایه و اروپایی از سرمایه گذاری ده‌ها شرکت خارجی از کشورهای مختلف در ارس خبر داد و گفت: ‌زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی فراهم است.

‌وی افزود: با تجربه موفق ارس در زمینه سرمایه گذاری‌های مشترک، ارس کانون توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.

وی سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی و بخصوص کشورهای همسایه را امتیازی ارزشمند برای سرمایه گذاران خواند و گفت: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران با وجود پتانسیل‌های موجود و مشوق‌های سرمایه گذاری و گمرکی، فرصتی طلایی برای کسب سود و فعالیت‌های اقتصادی است.

باقرزاده، ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه زیربنایی، گردشگری و عمرانی، بر تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین دوکشور تاکید کرد و افزود: قطعا افزایش ارتباط اقتصادی کشورهای همسایه با ایران منجر به بهبود منافع دوسویه خواهد شد.

مدیرعامل انجمن دوستی ایران و ارمنستان نیز با تاکید بر لزوم تقویت روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه، با اشاره به روابط اقتصادی ضعیف ایران و ارمنستان، گفت: علی رغم روابط حسنه سیاسی و فرهنگی دو کشور دوست ایران و ارمنستان، متاسفانه بر اساس آمارهای بانک جهانی طی ۱۵ سال گذشته روابط تجاری دو کشور در سطح بسیار پایین است.

سیدمحمدرضا دماوندی با تاکید بر لزوم معرفی عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایر عرصه‌های فعال در دو کشور، گفت: روابط اقتصادی ضعیف در بین کشورهای همسایه، حاصل عدم توجه به معرفی دقیق است.

‌هیات اقتصادی متشکل از تجار و سرمایه گذاران کشور ارمنستان و نمایندگان شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ارمنستان طی سفر دو روزه از منطقه آزاد ارس بازدید کرده و با مسئولین این منطقه آزاد به بررسی راهکارهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی پرداختند.