مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس ، بر لزوم اجرای پروژه های صنعت کشاورزی بر اساس مطالعات و تحقیقات نوین تاکید کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی بازوی توانمندی برای رونق اقتصاد و صنعت هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، محسن خادم عرب باغی در جریان امضای تفاهم نامه همکاری با رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ، افزود: هر نوع فعالیتی بخصوص فعالیت های اقتصاد محور بدون انجام تحقیقات و آینده نگری و بکارگیری تکنولوژی کارآمد، منجربه شکست خواهد شد.
حسین لطفعلی زاده ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای توسعه و رونق صنعت کشاورزی در منطقه آزاد ارس، گفت: تلاش می کنیم با انجام تحقیقات و استفاده بهینه از منابع موجود شاهد تحول خوبی در صنعت کشاورزی این منطقه باشیم.
این تفاهم نامه در راستای افزایش توانمدسازی بهره برداران حوزه کشاورزی و با هدف استفاده صحیح و حفاظت از منابع طبیعی به امضاء رسید.