سید رضا مقیمی ، که از وی به عنوان پدر صنعت آذربایجان نام برده می شود همواره یک پیچ گوشتی با خود همراه دارد که داستان این پیچ گوشتی از خود وی شنیدنی است.

به گزارش صنعت تبریز ، مقیمی که این هفته میهمان برنامه کارآفرینان شبکه مستند افق بود بااشاره به خاطراتی از دوران جوانی خود گفت: در عمرم تنها یک آرزو داشته ام و آن آرزو ازدواج با همسرم بود و در مورد بقیه خواسته هایم تلاش کرده ام تا به آنچه می خواهم برسم.

وی افزود: پس از آنکه پدر همسرم با ازدواج من و خانمم مخالفت کرد اتفاق ویژه ای رخ داد و رادیوی قدیمی و محبوب وی خراب شد و من توانستم آن را تعمیر کنم که پس از این اتفاق وی با ازدواج ما موافقت کرد و گفت :دخترم را دادم اول به خدا و دوم به پیچ گوشتی سید رضا

وی یادآور شد: از آن زمان که چندین سال می گذرد من همواره آن پیچ گوشتی را با خود همراه دارم و ازدواج را نقطه عطفی در زندگی خود می دانم.

گفتنی است بسیاری از مدیران و صنعتگران از این پیچ گوشتی مقیمی خاطرات جالبی دارند و یک بار نیز در سفر وزیر صنعت ، معدن و تجارت به تبریز مقیمی با تهدیدی شوخی آمیز وزیر را با این پیچ گوشتی به کارخانه اش جهت بازدید کشانده بود.