دبیر‌کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: قوانین جذب سرمایه گذار مترقی است اما در مقام  اجرا برخی مشکلات وجود دارد.

 

قوام شهیری  عصر امروز در حاشیه  نشست تخصصی آذربایجانی‌های مقیم خارج از کشور، در گفتگو با صنعتیمیز ، نقش تجار آذربایجانی مقیم خارج را در سرمایه گذاری خارجی ارزشمند دانست و گفت: آذربایجان شرقی در جذب سرمایه گذاران خارجی جایگاهی مهم دارد و جزو چند استان مهم کشور در این زمینه است.

شهیری بیان اینکه دیدار با ایرانیان خارج از کشور در سفرهای استانی از ابتکارات دولت تدبیر و امید است، گفت: از ابتدای سفرهای استانی در هر استان شاهد اجرای پروژه‌های بیشتری از ایرانیان خارج از کشور بوده‌ایم که این امر در آذربایجان‌شرقی که استانی با مردمان باهوش و فعال است، نیز میسر شده است.

وی با بیان اینکه شورای ایرانیان خارج از کشور در دو دهه گذشته تجربیات خوبی کسب کرده است، گفت: بحث خدمات‌محور بودن شورا بر خدمت گرفتن از ایرانیان خارج از کشور تقدم دارد، چراکه تا خدمتی ارائه نشود، نمی‌توان انتظار متقابل داشت.

شهیری ادامه داد: بحث دیدار با ایرانیان خارج از کشور هر استان در سفرهای کاروان تدبیر و امید با حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دیدگاه‌های طرفین بررسی شود.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید بر تعامل دوسویه تأکید دارد تا از دیدگاه‌های همدیگر آشنا شده و خطاهای گذشته تکرار نشود و از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در توسعه کشور استفاده شود.

دبیر‌کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت:درزمینه تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور و نیز امکان جابجایی سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده و امروز هیچ ایرانی برای ورود به کشور مشکلی ندارد.