عیسی کلانتری ، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزیر اسبق کشاورزی گفت: به عنوان یک آذری خود را مدیون دکتر روحانی رئیس جمهور می دانم .
رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه که امروز در جمع اعضای شورای فرهنگی اجتماعی دریاچه ارومیه در تبریز سخن می گفت با بیان اینکه به عنوان یک آذری خود را مدیون روحانی می دانم گفت: روحانی نیازی به چند صد رای این منطقه نداشت تا به خاطر رای حمایت از احیای دریاچه ارومیه را مطرح کند بلکه به خاطر مسائل امنیتی احیای دریاچه ارومیه را مطرح نمود.
وی اظهار کرد: زمانی که روحانی موضوع دریاچه ارومیه را مطرح کرد من اعلام کردم که از وی حمایت می کنم و روحانی کسی است که به لحاظ کارشناسی تمام مراحل رئیس جمهور شدن را طی کرده است.
وی ادامه داد: من از سال ۷۱ با روحانی قهر بودم اما با شنیدن همت روحانی در سال ۹۲ برای احیای دریاچه ارومیه به وی زنگ زدم و اعلام حمایت کردم.