عرضه کالاهای قاچاق، عدم رعایت موازین بهداشتی و تقلب از عمده تخلفات عطایهای تبریز در سال جاری بوده است.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از روابط عمومی این سازمان، اسماعیل عطاپور عصر پنج شنبه در چهارمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت برگردش کالا در سطح عرضه، افزود: از این تعداد بازرسی ۱۵ فقره پرونده تخلفاتی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، عدم رعایت موازین بهداشتی و تقلب به ارزش ۴۴ میلیون ریال تشکیل و به مراجع قانونی ارجاع شد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر در سطح شهر تبریز تعداد ۱۵۰ واحد عطاری دارای پروانه کسب وجود دارد، ادامه داد: تعداد واحدهای بدون پروانه ۴۰ باب بوده و بیشترین تخلف ها نیز در این واحدها صورت می گرفت.
عطاپور خاطرنشان کرد: اتحادیه مربوطه می بایست برای شناسنامه دار کردن فعالیت عطاری ها و هدایت آنها جهت دریافت پروانه کسب اهتمام ویژه داشته باشند.
وی گفت: بدلیل گستردگی و تازگی علم گیاهان داروئی و همچنین ورود افراد جدید به این عرصه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کارآمد ضروری است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اضافه کرد: در آینده نزدیک با همکاری اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف دوره های آموزشی با حضورکارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان، نیروی انتظامی، سازمان صنعت معدن تجارت و تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر افزایش فرهنگ و آگاهی عموم جامعه در مصرف انواع گیاهاین داروئی اظهارکرد: فروشندگان گیاهان دارویی تنها موظفند در چارچوب تعریف شده از سوی قانون فعالیت صنفی داشته باشند.
عطاپور با اشاره به تداوم بازرسی های مشترک و تشدید نظارت بر عملکرد عطاری ها از مدیران این واحدها خواست از هرگونه ورود به مباحث پزشکی، انجام مشاوره های درمانی و فروش داروهای گیاهای، تقلبی و قاچاق خودداری کنند.