مدیرعامل قطار سازمان شهری تبریز گفت: فاز دوم خط یک مترو تبریز در سال ۹۵ و فاز سوم خط یک در سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش صنعت تبریز به نقل ازایسنا، محمدصادق پشمینه با اشاره به وضعیت کنونی مترو تبریز گفت: در حال حاضر شش ایستگاه مترو در تبریز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: هرچند برخی نواقص در اموری مانند نمای ایستگاه‌ها وجود دارد ولی این نواقص تاثیری در بهره‌برداری و استفاده از مترو ندارد. فاز دوم خط یک در سال ۹۵ و فاز سوم خط یک در سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز در واکنش به اظهارات اعضای شورای شهر در رابطه با آسیب‌هایی که در اثر احداث ایستگاه‌های جدید بر بدنه مترو وارد می‌شود، گفت: آنچه در امر احداث ایستگاه‌های جدید انجام می‌شود روال طبیعی کار است که در همه کارگاه‌ها شاهد آن هستیم؛ به طوری که دستگاه حفاری حین حفر تونل پیش می‌رود و جهت جلوگیری از ریزش بدنه، قطعات بتنی نصب شده است و به عقیده من نمی‌توان عنوان آسیب را بر آن نهاد.