برخی غفلتهای ساده می تواند موجب بروز مشکلات و آسیبهای جبران ناپذیری در جامعه شود که پیشگیری از آنها گاه می تواند بسیار ساده باشد.
به گزارش صنعت تبریز در زیر عکسی ساده از نبود در یک تابلو برق سه فاز را در سطح شهر تبریز مشاهده می کنید که می تواند کودکان و عابران بی اطلاع را به کام مرگ بکشاند و یا در مواقع بارندگی موجب بروز حوادث بسیار خطرناکتر شو.
photo_2015-10-15_22-53-18

عکس از بهروز فرجی