به گزارش صنعت تبریز عکس حضور ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به همراه محسن مهر علیزاده در غرفه منطقه آزاد ارس و غیبت مدیر عامل این منطقه که در جریان بازدید محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده است ، نظر عکاسان خبری را به خود جلب کرد.
در این بازدید محسن رضایی بر ضرورت توسعه فضای رقابتی در اقتصاد تاکید کرد.
گفتنی است مهر علیزاده در حال حاضر عضو هیئت مدیره منطقه آزاد کیش می باشد اما در رزوهای اخیر شایعاتی از نقش آفرینی وی در سطح عالی منطقه آزاد ارس نیز شنیده می شود.

photo_2015-11-12_11-36-43