نشست تخصصی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به زیر سوال بردن عملکرد شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی منجر شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز ، رضا دهقان زاده ریحانی ، امروز در نشست تخصصی و یک روزه استفاده مجدداز پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با انتقاد از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: در حالی که وضعیت مناسبی از نظر جمع آوری فاضلاب در استان نداریم بی توجهی دستگاه های متولی فاضلاب در این میان قابل قبول نیست.
وی گفت: اکثر فاضلابهای شهرهای استان وارد سیستم چاه های فاضلاب می شود و بخشی دیگر نیز درتبریز در رودخانه مهرانه رود رها می شود و بیماریهای مختلفی از این طریق گریبانگیر جامعه میشود.
وی تاکید کرد: آبی که به تبریز وارد می شود باید سرنوشت فاضلاب آن نیز مشخص شود و در حالی که ما در هر ثانیه چندین متر مکعب آب وارد تبریز می کنیم و سهم دریاچه ارومیه را قطع می کنیم اما سرنوشت پساب این آب در تبریز مشخص نیست.
وی عدم تصفیه کامل فاضلاب را موجب بیماریهای حاصل از باکتریهای مقاوم شده دانست و گفت: با گند زدایی ساده فاضلاب تصفیه نمی شود و باید مراحل مختلف طی شود تا فاضلاب سالمتری را داشته باشیم و این در حالی است که با بی توجهی به بحران آب مواجه هستیم.
دهقان زاده عملکرد شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی را تاسف بار دانست و گفت: بسیار جای تاسف است که نتوانیم فاضلاب خود را تصفیه کنیم و بیماریها و مشکلات مختلف از این عدم عملکرد بهتر متوجه جامعه شود و نتوانیم با خیال راحت این فاضلاب تصفیه شده را در کشاورزی و آبیاری فضای سبز استفاده کنیم.
محمد رضا فخری ، نماينده مجري طرح تصفيه خانه. شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي نیز در این نشست گفت: مسیر پذیرنده برای فاضلاب تصفیه شده یک اولویت مهم است و البته در این میان مشکلات مربوط به شبکه فاضلاب را قبول داریم اما وضعیت ما بهتر از میانگین کشوری است.
فخری یادآور شد: در حال حاضر ۶۰ درصد شهر تبریز متصل به فاضلاب است و ۱۰ تصفیه خانه نیز در آذربایجان شرقی فعال است و البته در مورد کیفیت خروجی فاضلاب تبریز و مدیریت پایدار نیز ایرادات را قبول داریم.
نماينده مجري طرح تصفيه خانه. شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقيگفت: پس از اجرایی شدن مدول دوم فاضلاب تبریز بسیاری از مشکلات حل می شود و در حالی که از سال ۸۶ کارهای این مدول دوم آغاز شده اما به علت مشکلات مالی و نبود منابع پروژه کمتر پیشرفت داشته وباید در قضاوت همه جانبه نگاه شود.
وی استفاده از منابع آبی فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی را مناسب ندانست و گفت: فرایندی برای حذف مواد هورمونی و داروهای دفعی موجود در فاضلاب نداریم و از سوی دیگر صنایع در کل سال متقاضی استفاده از فاضلاب هستند و حتی تصفیه های ثانویه را بر عهده می گیرند.
وی یادآور شد: استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز نیز مناسب نیست و برخی آلودگیهایی در فاضلاب تصفیه شده وجود دارد که می تواند برای شهروندان و کودکانی که با چمن و فضای سبز در تماس هستند خطرناک باشد.
نماينده مجري طرح تصفيه خانه. شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي بیان کرد: انتقال فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ارومیه بهتر از گزینه های دیگر است که موجب حل مشکل کم آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می شود.
وی نبود پیمانکاران قوی در زمینه توسعه سیستم فاضلاب را از دیگر مشکلات فرا روی شرکت آب و فاضلاب دانست و گفت: پیمانکاران قوی که بتوانند در کمتر از دو سال مشکل سیستم فاضلاب را حل نکنند نداریم و جایگاه منابع مالی نیز مهمتر است.