معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: زیر ساختهای طرح زوج و فرد در تبریز آماده شده و محدوها نیز مشخص شده و این طرح در مواقع خاص اجرایی می شود.
محمدصادق پورمهدی در گفتگو با خبرنگار صنعت تبریز بر ضرورت تغییر در الگوی ترافیکی مرکزی شهر تبریز تاکید کرد.
اظهار داشت: طرح های متنوعی در برنامه ریزی ترافیکی تبریز در نظر داریم تا بار ترافیکی در مرکز شهر کاسته شود و عابر گذر ها افزایش میابد که البته عابر گذر تربیت بااین هدف بوده وعابر گذرها افزایش خواهد یافت.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: هدف ما از اجرای طرح زوج و فرد کاهش آلودگی هوا برای روزهای اضطرار است و ما در این مواقع از مردم تقاضا خواهیم کرد تردد زوج و فرد را در محدوده‌های مشخص شده رعایت کنند.

وی افزود: ما باید این کار را تمرین کرده و قدم به قدم پیش رویم و پیشنهاد دارم در مواقع اضطراری با اطلاع‌رسانی کامل محدوده و زمان طرح ترافیکی زوج و فرد مشخص و تابلوهای زوج و فرد در مواقع اضطرار نصب شود.
وی ادامه داد: در جهت تخلیه مرکز شهر از مراکز اداری باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد.