رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی گفت: هدف ما این است که با ارتقا کیفیت صادرات محور شویم و واردات ۸ میلیارد دلاری منسوجات را به حداقل برسانیم و این در این راه به مدها و طرحهای بروز نیازمندیم.
سید حسن پروین اسکویی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی در حاشیه همایش نساجان استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری صنعت تبریز هدف از برگزاری این همایش را ارتقای تکنولوژی این صنعت عنوان کرد و افزود: امروزه فناوری، تکنولوژی و کیفیت حرف اول را در صنعت می گوید ولی در گذشته به دلیل تحریم ها و سیاست های اشتباه ،نساجان به سوی خرید دستگاه های دست دوم روی آوردند و آنها نیز به مرور زمان کیفیت خود را از دست دادند.وی ادامه داد: با توجه به این که رتبه صنعت نساجی ما در کشور چهارم می باشد با برگزاری چنین همایشهایی قصد داریم رتبه استان خود را به ۳ رده اول برسانیم
وی اظهار داشت: هدف ما این است که با ارتقا کیفیت صادرات محور شویم و واردات ۸ میلیارد دلاری منسوجات را به حداقل برسانیم و این در این راه به مدها و طرحهای بروز نیازمندیم.
پروین اسکویی شعار این حرکت را تولید ملی و افتخار ملی عنوان کرد و افزود: با استانداردهای جهانی سعی داریم زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنیم.
وی عمده مشکلات صنعت نساجی را پایین بودن تکنولوژی ،قاچاق ،نقدینگی واحدهای تولیدی و قوانین دست و پا گیر دولت عنوان کرد و گفت: عوض اینکه قوانین و مقررات در جهت تسهیل امور شود باعث می شود زمان بر باشد و گذشت زمان در صنعت باعث تحمیل هزینه می باشد و با افزایش هزینه رقابت پذیری کاهش می یابد.
وی به برداشتن تحریم ها اشاره کرد و افزود: با برداشتن تحریم ها امکان دسترسی به بانکهای داخلی و بین المللی افزایش خواهد یافت و هزینه های تجمیع پولی و مالی برای ما ارزانتر خواهد شد و این باعث افزایش رقابت پذیری می باشد.