عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بهترین راه کاهش مصرف آب در استان ما که یک استان کشاورزی است این است که آن را به استانی صنعتی تبدیل کنیم ولی مردم نمی توانند این کار را انجام دهند این دولت‌ها و کل حاکمیت است که باید درصد صنعتی شدن استان را فراهم کنند و تا این زمینه و بستر فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که مردم به انتظارات ما لبیک بگویند.

به گزارش صنعتیمز به نقل از تسنیم ، محمدقسیم عثمانی در سومین نشست فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه ارومیه هر چند به نام ارومیه است ولی یک دریاچه ملی است و فقط مختص به آذربایجان غربی یا شرقی نیست بنابراین بحران آن هم یک بحران ملی و فرا منطقه‌ای است و فقط یک منطقه درگیر پرداخت هزینه‌های آن نیست و باید در یک نگاه وسیع و فرا منطقه ای برای آن تصمیم گیری کنند.

عثمانی با بیان این که بعضی وقت ها برنامه هایی ارائه می شود که فقط با یک نگاه خاص می توان آن را بررسی کرد و با مناطق دیگر هماهنگی ندارد گفت: یکی از طرح هایی که در مورد احیای دریاچه ارومیه مطرح بود طرح نکاشت بود در حالی که تبعات این طرح بدتر از بحران دریاچه ارومیه است.

وی درباره طرح دوم که طرح به کاشت بود افزود: باید به یهترین نحو اجرا و عملیاتی شود تا با کاشت محصول جایگزین کشاورز احساس خسارت نکند و بتواند آن را بکارد.

عثمانی خاطر نشان کرد: تا ابزارهای تشویقی نداشته باشیم نمی‌توان از کشاورز که تحت انواع فشارهای اقتصادی است انتظار داشت که چیز دیگری غیر از چغندر قند بکارد و از درآمد خود بگذرد بنابراین تا کاهش درآمد را جبران نکنیم نمی توان به آنها کمک کرد پس باید از ابزارهای تشویقی و جبرانی استفاده کنیم.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی در این باره افزود: وقتی از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنیم مثلا” استان آذربایجان غربی و استان های اطراف را به گندم خیز تبدیل کنیم وباید گندم را به قیمتی خرید که اگر چغندر نکارند جبران هزینه‌های کشاورزان را بکند.

عثمانی بیان کرد: اگر نگران بحران دریاچه ارومیه هستیم نباید برای آن در زندگی دیگران بحران ایجاد کنیم، باید از تک تک کسانی که از آب استفاده می‌کنند کمک بگیریم تا چاره‌ای جدی اندیشیده شود و مثلا” به جای آن که روی چاه‌های غیر مجاز تمرکز کنیم بر روی روش‌های نوین آبیاری تأکید کنیم و هر چاهی را که از روش نوین آبیاری استفاده کرد آن را مجاز بدانیم.

نکته دیگری که نماینده مردم بوکان به آن اشاره کرد نگاه درست در مورد مصرف آب بود وی در این باره افزود: باید نگاه درستی در مورد مصرف اب وجود داشته باشد یعنی تا آب سد شهید کاظمی صرف صنعت تبریز می شود نمی توان از کشاورز بوکانی و میاندوآبی انتظار داشت که چغندر نکارد باید اصلاحات را انجام داد و ستاد باید برای این بخش ها فعالیت کند.

وی تصریح کرد: ما شرایط اقتصادی دولت را درک می‌کنیم ولی همانطور که مقام معضم رهبری فرموده اند عبور از منابع مالی یک گره است ولی ره هایی برای باز کردن گره وجو دارد و باید سعی کنیم گره ها باز شود تا امید در دل مردم روز به روز بیشتر شود و تصمیمات یک طرفه نباشد.

عثمانی گفت: اگر نگاه ملی باشد هر مصرف بی رویه ای در مصرف آب خیانت به نسل های آینده است و این فقط در آب نیست بلکه در نفت هم وجود دارد اگر برای نفت باید ۲۰ درصد از صادرات به حساب ارزی برود کاش از منابع آبی هم ۲۰ درصد را به خود دریاچه‌ها و آبهایی که حیات ما را تهدید می‌کنند برمی‌گرداندیم.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی درباره سخنان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاون علمی این ستاد که در این نشست مطرح شد گفت: درست است که آب کشاورزی نیست و آب زندگی است اما در استان ما کشاورزی زندگی مردم است و اگر کشاورزی را از آنها حرام کنیم زندگی آنها را حرام کرده‌ایم و همانطور که نگران بیمارهای مردم هستیم باید نگران معیشت و وضعیت درآمدی مردم هم بود.

عضو کمسیون برنامه و بودجه کشوراظهار داشت: بهترین راه کاهش مصرف آب در استان ما که یک استان کشاورزی است این است که آن را به استانی صنعتی تبدیل کنیم ولی مردم نمی توانند این کار را انجام دهند این دولت‌ها و کل حاکمیت است که باید درصد صنعتی شدن استان را فراهم کنند و تا این زمینه و بستر فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که مردم به انتظارات ما لبیک بگویند.

عثمانی تصریح کرد: کشاورزان بی آبی را می‌بینند و متوجه هستند ولی بی پولی را بیشتر از بی آبی متوجه هستند و ما باید این گره و مشکل را حل کنیم که کشاورز احساس نکند که می‌خواهیم کشاورز امروز را فدای نسل های آینده بکنیم چون اگر کشاورز احساس کن که به متوسط درآمدش می رسد کانال دریافتش مهم نیست