عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت‌های لازم اداری از محل صندوق توسعه ملی و یا حذف قانون‌های مزاحم صورت نمی‌گیرد گفت: با تزریق منابع مالی در نظر گرفته شده از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها می‌توان صنایع کوچک را از حالت فعلی خارج کرد.

علی علیلو امروز در گفت‌وگو با خبرنگارصنعتیمیز ،  خواستار حمایت دولت از واحدهای کوچک صنعتی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روش اداره بانکها گفت: : تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نسخه‌های واحد یا دستوری در زمینه رشد اقتصادی نمی‌تواند موفق عمل کند و اگر می‌خواهیم که بانک پشتیبان و موتور محرکه تولید شود باید از بنگاه‌داری خارج شده و وظیفه صرف حمایتی را داشته باشد و با نگاه خصوصی اداره شود.

علیلو افزود: حضور دولت در اداره شرکت‌های بزرگ صنعتی موجب رانت‌ها و فسادهای بزرگ می‌شود و این امر منحصر به دولت فعلی یا گذشته نیست، متاسفانه برخی اعمال‌نظرها در انتصاب افراد فاسد در پست‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ صنعتی وجود دارد.

وی با اشاره به درصدهای بالای سود بانکی برای شرکت‌های کوچک گفت: صندوق توسعه ملی باید در قوانین حمایتی خود تجدیدنظر کند چرا که شرکت‌های کوچک در مواجهه با سودهای بالای بانکی تعطیلی را به ادامه فعالیت ترجیح می‌دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت‌های لازم اداری از محل صندوق توسعه ملی و یا حذف قانون‌های مزاحم صورت نمی‌گیرد گفت: با تزریق منابع مالی در نظر گرفته شده از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها می‌توان صنایع کوچک را از حالت فعلی خارج کرد.