مجلس مصوب کرد
مجلس اولویت در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری را مشخص کرد
خبرگزاری شبستان:مجلس مصوب کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش موردنیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکننده کالاها یا خدمات صادراتی مشخص کرد.

به گزارش صنعتیمیز ، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۶ فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده ماده ۲۲ مصوب کرده‌اند:

الف-كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره ۱- تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف در اموال عمومي است.

تبصره ۲- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

ب- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت نمايند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.

پ- اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.