مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه گفت: به منظور حمایت از تولید کنندگان و باغداران به صادرکنندگان سیب درختی در این شهرستان تسهیلات بانکی داده می شود.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از ایرنا، ایوب خیرالهی، افزود: این تسهیلات ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده و تمامی اشخاصی که فعالیت تجاری آن ها توسط این اداره تایید شود، می توانند از آن استفاده کنند.
وی اظهار کرد: زمینه ارایه این تسهیلات به همت اتاق بازرگانی این شهرستان فراهم شده و توسط بانک توسعه صادرات ارایه می شود.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه یادآور شد: روند دریافت این تسهیلات، تنظیم قرارداد مستقیم خرید سیب بین صادر کننده دارنده کارت بازرگانی معتبر با باغدار تولید کننده سیب است.
خیرالهی، ادامه داد: تائید اهلیت باغدار با جهاد کشاورزی و اهلیت صادرکننده با اتاق بازرگانی و اداره صنعت معدن است تا بعد از تایید این نهادها، افراد متقاضی استفاده از تسهیلات به استان و وزارت جهاد کشاورزی معرفی می شوند.
وی گفت: وزارت مربوطه نیز پیرو توافق های بعمل آمده با بانک توسعه صادرات، تسهیلات را در مقابل اخذ ضمانت ها اعطا می کند.
خیرالهی اضافه کرد: متقاضیان می توانند در این خصوص به اداره صنعت و معدن و تجارت یا اتاق بازرگانی مراغه مراجعه و اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.
شهرستان مراغه به عنوان قطب تولید سیب در آذربایجان شرقی امسال ۱۶۰ هزار تن محصول تولید کرده و تا کنون ۳۰۰ تن برای تامین میوه شب عید استان ذخیره و حدود ۸۰ هزار تن نیز توسط باغداران و بخش خصوصی در سردخانه های ذخیره و آماده فروش است.
این شهرستان حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که از این میزان حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار را باغات تشکیل می دهد.