به گزارش صنعت تبریز ، در ماه های اخیر زمزمه پیدا شدن شپش در سر چند دانش آموز ابتدایی و پیش دبستانی دخترانه تبریز خصوصا در مناطق مرفه نشین شهر تبریز شنیده شد و در ادامه این موضوع برخی خانواده های متشخص و حتی جامعه پزشکی مشهور تبریز نیز درگیر این موضوع شدند.
در روزها و هفته های اخیر در نقاطی از منطقه ولیعصر تبریز دهها بنر تبلیغاتی ” باعنوان بیائید شپش را در ده دقیقه ریشه کن کنیم” دیده می شود که توسط یک شرکت خصوصی برای تبلیغ و فروش شامپوی ضد شپش صورت می گیرد.
صومی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با صنعت تبریز با تائید وجود شپش در برخی نقاط شهر تبریز گفت: این حشره در برخی نقاط مرفه شهر تبریز مانند ولیعصر بیشتر از سایر نقاط تبریز است و علی رغم رعایت بهداشت و نظافت این پدیده دیده می شود که تلاش می کنیم از طریق مدارس ابتدایی دخترانه و مهدهای کودک و پیش دبستانیها این موضوع را کنترل کرده و داروهای ضد شپش نیز به صورت گسترده عرضه می شود.
وی عنوان کرد: البته درابتدای این موضوع برخی افراد از جمله پزشکان برجسته با خجالت و حجب و حیا مخفیانه دنبال این دارو می گشتند و ما نیز به خاطر مسائل حیثیتی نمی خواهیم این مسئله چندان نشر پیدا کند.
وی اظهار کرد: این پدیده کنترل شده و در سالهای قبل نیز وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.
گزارش صنعت تبریز می افزاید در مهدکودکهای تبریز نیز دختران ملزم به استفاده از شامپوها هستند و معاینات مستمر موهای کودکان صورت میگیرد.

شپش