تبریز شهری صنعتی بوده و دردهه های گذشته صنایع همواره تامین کننده معیشت بخش بزرگی از نیاز مردم این شهر بوده اند و بر همین اساس انتخاب نماینده ای درد آشنا در حوزه صنعت و تولید ضروری می باشد.
انتخابات زمان انتخاب است.انتخاب براي بهتر شدن ، رفاه و آرامش بيشتر، ترقي و پيشرفت،آسايش و رفع ‏موانع،يک بار انديشيدن و يک عمر بهره مند شدن:يعني اميد براي فردا.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، موسم جنب و جوش ، سخنراني ها و شعارهاي گوناگون و گوش نواز است و هر نامزدي ‏برنامه ها و ايده هايش را به معرض انتخاب گذاشته است.‏
جامعه دچار مشکلات عديده اي است که در پسا تحريم و با تصويب بر جام ملت انتظار دارند موانع يک به يک برداشته ‏شوند و زندگي فردي و اجتماعي روز به روز بهتر شود.‏
موانع و تنگناهايي که اکثريت قريب به اتفاق مردم را در برگرفته است و زندگي را بر انها سخت تر ساخته است.از اقتصاد ‏گرفته تا بيکاري، از فرهنگ گرفته تا آسيب هاي اجتماعي …‏
اکنون که زمان انديشيدن و انتخاب براي رفع و دفع اين همه مسائل رسيده است و مجلس که عصاره انديشه ها ي يک ملت ‏است بايد؛ براي حل اين مسائل وارد عمل شود جاي يک سؤال نبايد خالي باشد.‏
چه کسي و با چه معياري شايستگي جلوس بر صندلي هاي سبز ساختمان بهارستان را دارد؟ صندلي هايي که حاصل خون ‏مدرس ها و شهداست.‏
امروزه در جامعه ما رکود اقتصادي، آسيب هاي اجتماعي، فشارهاي خارجي،دلزدگي نخبگان،بيکاري،پايين آمدن قدرت خريد ‏مردم و … مسائلي هستند که خانواده ها هر روز با جان و دل لمس مي کنند و براي رهايي لز آن تلاش کرده و به فکر انتخاب ‏نمايندگاني اصلح هستند.‏
بياييد يکبار ديگر موارد بالا را از ذهنمان بگذرانيم و براي حل تک تک آنها دنبال افرادي متخصص متعهد بگرديم.افرادي که ‏براي رفع اين همه مشکل تخصص، تعهد،مديريت،تجربه و اراده را يک جا دارند و امده اند تکليف خود را براي مردم و ‏همشهريان خويش ادا کنند.‏
در شهر تبريز به حضور يکايک نامزدها، تخصص و تجربه آنها بنگريد و کنجکاو شويد و آگاهانه انتخاب کنيد.‏
فردي اگر ادعا نکنيم همه، قطعاً اکثر اين معيار ها را در خود جمع دارد.متخصص است،تعهد و مديريت دارد، تجربه و اراده ‏را همراه خود دارد.‏
از کودکي کار کرده، تحصيل نموده و تجربه کسب کرده است.در بعد فرهنگي – اجتماعي کوشا بوده، در اقتصاد و صنعت و ‏کارآفرين زبانزد است.‏

مردي با اراده فولادين،
مردي با اراده فولادين،افکار بلند و همت کوه وارش در عرصه هاي گوناگون مرد ميدان بوده است.‏
مردي خودساخته، به دور از هر گونه آلايش و حاشيه. تنها براي اعتلاي وطن و هموطن روز را به شب پيوند زده و سختي ‏ها را به عشق هموطنانش مطيع خود ساخته است.‏
پاشايي،براي حل تمام موارد فوق که از اساسي ترين رکن هاي زندگي فردي و اجتماعي مي باشند تخصص و ‏تجربه و برنامه دارد و اراده نموده است براي هموطنانش پا به ميدان بگذارد.‏
او با داشتن سوابق ذيل اقتصاد، صنعت و فرهنگ را با تار و پود اراده، تجربه و تخصص به هم پيوند زده و شهروندان ‏تبريزي، اسکو و اذرشهري را به بارور شدن آرمانشان فرا خوانده است.‏
سوابق تحصيلي
‏• کارشناسي رشته مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد(دانشگاه علمي کاربردي تبريز)‏
‏• کارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش استراتژيک و پژوهش(دانشگاه تبريز)‏
سوابق اجرايي
‏• کارشناس گزينش(جهت پرونده هاي پرسنلي) اداره بازرگاني استان آذربايجان شرقي در سال ۷۱‏
‏• کارشناس و بازرس ويژه سازمان تعاوني شهروروستا درسالهاي:۷۵الي ۷۶‏
‏• عضو شوراي فرماندهي بسيج کارمندي و کارگري استان (سپاه عاشورا)‏
‏• مشاورعالي انجمن قطعات تراکتور و ادوات کشاورزي
‏• عضو هيت رئيسه انجمن ماشين سازان و قطعات خودرو تبريز
‏• عضو هيئت رئيسه کشوري و دبير جمعيت حاميان انقلاب اسلامي استان
‏• مشاور عالي حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس سپاه عاشوراي استان آذربايجان شرقي
سوابق مديريتي
مدير عامل شرکت طاها صنعت تبريز
هيئت رئيسه انجمن صنايع نيرومحرکه و قطعات خودرو کشور
نائب رئيس خانه صنعت،معدن و تجارت استان
رئيس انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعات خودرو استان
سرپرست هيئت کاراته استان آذربايجان شرقي
مديرعامل اسبق شرکت دقيق تراش پنج تبريز از سال ۸۳ – ۸۷‏
رئيس هيت مديره شرکت دقيق تراش پنج تبريز از سال ۸۵ تا کنون
سرپرست هيئت کاراته استان آذربايجان شرقي
با اندکي تأمل مي توان دريافت اين فرد خستگي ناپذير و عاشق ملت گزينه اصلح است، براي رفع بيکاري جوانان،رکود ‏اقتصادي، آسيب هاي اجتماعي، رفاه اجتماعي ، جذب نخبگان، سرمايه ها و سرمايه گزاران، کارآفرينان و … براي فراهم ‏نمودن زندگي همراه آسايش و آرامش براي ايرانيان.‏
بياييد به وظيفه خود در قبال جامعه و خانواده خويش براي فردايي بهتر عمل نماييم و او را در انجام تکليف يار و ياور باشيم.‏