سگهای ولگرد سطح شهر تبریز پس از جمع آوری توسط خانم ایرانی و عقیم کردن در مرکز پردیس جاده صوفیان نگهداری می شوند

عکس از بهروز فرجی
.
photo_2015-12-10_15-49-30

photo_2015-12-10_15-49-17

photo_2015-12-10_15-49-23