به دلیل تخلفات اقتصادی

سال جدید برای شورای شهر تبریز با دستگیری دو عضو دیگر همراه بود و این امر در حالی است که جلسات شورای اسلامی شهر تبریز در حدود یک ماه است که برگزار نمی شود.
به گزارش صنعتیمیز ،  طی هفته های اخیر دستگاه قضائی آذربایجان شرقی، پرونده های مربوط به عملكرد اعضای شورای اسلامی شهر تبریز را مورد بررسی و كنكاش قرار داده و پیشتر دو نفر از اعضای این شورا دستگیر شده اند.

سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز پس از بازجوئی های اولیه بازداشت شد.

سعید شبستری خیابانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با تائید این خبر، اظهار كرد: شنیده های ما نیز حاكی از بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز است.

جلسات شورای اسلامی شهر تبریز كه ۲۱ عضو دارد، در سال جدید هنوز برگزار نشده و در عینن حال با توجه به تعداد اعضاب شورای شهر که ۲۱ نفر است دستگیری این سه نفر و غیاب آنها جلسه رااز رسمیت نمی اندازد.

دستگیری اعضای متخلف شورای شهر تبریز در شرایطی انجام می شود كه مدیریت ارشد استان و دستگاه قضایی از عزم جدی خود برای صیانت از بیت المال و برخورد جدی با متخلفان این حوزه حساس خبر داده اند.