وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در آخرین مرحله سفر به ایران میهمان تبریزی ها می شود.
به گزارش صنعت تبریز یان ملاک که درراس هیاتی اقتصادی امروز وارد تبریز شده در مدت اقامت دو روزه خود در تبریز در برنامه های مختلفی شرکت می کند.
دیدار و مذاکره با استاندار آذربایجان شرقی و دیدار با شهردار تبریز از جمله این برنامه ها است.
نجفی شهردار تبریز ، امشب میزبان یان ملاک وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک بوده و ضیافت شام نیز به افتخار سفر وی و هیئت همراه در تبریز برگزار می شود.
وی پیش از سفر به تبریز در تهران با وزیر صنعت معدن و تجارت و نیز معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرده است.
وی از تبریز به مقصد چک سفر خواهد نمود.