رایزنان اقتصادی ده کشور جهان در حالی در شهر تبریز و آذربایجان شرقی حضور دارند که مسئولان اجرایی ارشد استان و رسانه ها در جریان این سفر کاری مهم قرار نگرفته اند.
به گزارش صنعت تبریز ، رایزنان اقتصادی ده کشور جهان از شب گذشته در تبریز حضور دارند و امروز بازدیدهایی را از مراکز صنعتی و اقتصادی انجام داده اند.
باقری ، رئیس خانه صنعت و معدن استان در گفتگوی کوتاه تلفنی با خبرنگار صنعت تبریز گفت: این رایزنان برنامه بازدیدی از شهرک در حال احداث سرمایه گذاری لوازم خانگی در تبریز داشته اند.
مسئولان مختلف و روابط عمومی های استانداری آذربایجان شرقی و شهرک های صنعتی استان نیز از برنامه سفر این رایزنان اقتصادی به استان بی اطلاع هستند.
گفته می شود این برنامه به دعوت بخش خصوصی استان انجام شده و برنامه دیداری با مسئولان رسمی استانی در این دیدار گنجانده نشده است.