استاد و محقق اقتصادی دانشگاه های تبریز گفت: با روند کنونی ادامه حمایت از صنعت آذربایجان و به خصوص تبریز باید شاهد ضعیفتر شدن تن رنجور صنعت و اقتصاد در این بخش از کشور ایران باشیم.
دکتر صمد حسن پور در گفتگو با خبرنگار صنعتیمز تبا اشاره به پیشینه صنعت در تبریز و آذربایجان گفت: صنعت در این خطه تاریخچه ای دیرینه دارد و صنعت نوین در آذربایجان در سالهای دهه ۴۰ شمسی رشد زیادتری یافت به نحوی که تولیدات این خطه در اکثر نقاط کشور فروخته می شد و کارخانجات منحصربه فردی مانند تراکتور سازی ، ماشین سازی و پالایشگاه در تبریز احداث شد که توانست علاوه بر اشتغال زایی موجب رشد ثروت در این منطقه نیز شود.
وی ادامه داد: کارخانه تراکتور سازی و توسعه آن موجب شد تا این کارخانه و واحدهای وابسته به آن مامنی برای بیکاران و فارغ التحصیلان مدرسه ای و دانشگاهی باشد و افراد دیپلمه بیکار به راحتی در این کارخانه برای خود کاری پیدا کنند.
استاد و محقق اقتصادی دانشگاه های تبریز گفت: نقش صنعت در آذربایجان ریشه در خانواده های و اقتصاد محلی این مردم دارد و در برخی مواقع کسبه نیز رونق بازار خود را در سایه پرداخت به موقع حقوق کارکنان این واحدهای صنعتی می دیدند.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر روند حمایت های دولتی و سرمایه گذاریهای مناسب و کلان در این خطه به شدت کاهش یافته وبار توسعه صنعتی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
استاد و محقق اقتصادی دانشگاه های تبریز گفت: با روند کنونی ادامه حمایت از صنعت آذربایجان و به خصوص تبریز باید شاهد ضعیفتر شدن تن رنجور صنعت و اقتصاد در این بخش از کشور ایران باشیم.