دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی گفت: مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه دارویی و نانوی کشور پیشتاز هستند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از ایسنا،دکتر علی حمیدیه در حاشیه بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، منطقه آذربایجان‌شرقی با بیان این که سطح علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به دو سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است، گفت: باید دانشگاه علوم پزشکی تبریز را در مسیر پیشرفت، حمایت و همراهی کنیم.

حمیدیه تاکید کرد: امروز بیش از تاسیس مدارس به ساخت مراکز تحقیقاتی نیاز داریم؛ زیرا مدت زمان زیادی است که حمایت خیرین جذب ساخت مدارس می‌شود اما امروز باید حمایت‌های مردمی را به سمت ساخت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پزشکی جذب کنیم.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی با اشاره به این که باید با سرعت بیشتری به سمت تولید محصولات دانش بنیان حرکت کنیم، اظهار کرد: در زمینه ساخت محصولات دانش بنیان نیز دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیشرو بوده است اما جای پیشرفت بسیاری داشته و لازم است تا تمامی مراکز تحقیقاتی به صورت برابر رشد کنند تا سطح علمی و تکنولوژی کشور را ارتقا دهیم.

وی افزود: امروزه ارز زیادی برای خرید داروها از کشور خارج می‌شود که اگر بتوانیم در این عرصه با بهره‌گیری از نخبگان خود به خودکفایی برسیم صرفه‌جویی ارزی زیادی انجام خواهد شد.