برخی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تبریز در حالی که هنوز سرنوشت تائید صلاحیت آنان مشخص نشده اقدام به تخلفات تبلیغاتی گسترده در شهر تبریز نموده اند.
به گزارش صنعت تبریز ، علی رغم اعلام ممنوعیت تبلیغات پیش از موعد و هنوز در حالی که اسامی کاندیدهای تائید صلاحیت شده مشخص نیست ، سفرهای شام رنگارنگ تبلیغاتی و بنرهای هدفدار در شهر تبریز خود نمایی کرده ویکی از کاندیداها در شبهای گذشته اقدام به پذیرایی از ۳۰۰ نفر از شهروندان در یک رستوران غذاخوری نموده است.
همچنین این کاندیدای انتخاباتی بنرهای نیابتی را به اندک مناسبتی در جای جای شهر تبریز نصب می کند.
این فرد با حضور در ضیافت شام فعالان صنعت غذایی آذربایجان شرقی در تبریز هقصد سخنرانی و کارهای تبلیغاتی داشت که با هوشیاری این فعالان صنعتی مواجه شده و آنان اعلام کردند که برای در امان ماندن از شائبه تبلیغات کاندیدایی سخنرانی نخواهد کرد که این اقدام به مذائق این آقای خاص خوش نیامده و وی به حالت قهر مجلس شام را ترک کرد.
دفاتر برخی از دولتمردان ، احمدی نژاد در تبریز هم که برای انتخابات نام نویسی کرده و از ماه ها قبل دفاتر تبلیغاتی بی نام و نشان خود در تبریز را اجاره کرده اند ، این روزها پاتوق شلوغ مدیران احمدی نژادی در تبریز و محل آمد و شد و جلسات پیدا و پنهان است.
هرچند که در مورد ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی قانون سکوت کرده اما مردم به خوبی برخی حرکتهای تبلیغاتی پیش از موعد و سنت شکنی های آشکار را رصد می کنند.