رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از علت واقعی طمع عده ای برای خرید ماشین سازی تبریز و جذابیت زمین های منطقه ائل گلی این کارخانه بزرگ سخن می گوید.
به گزارش صنعت تبریز ، ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار نصر گفت: ما مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و وزرای صنعت و اقتصاد در این رابطه انجام داده ایم و امیدواریم این شرکت از لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی خارج شود.

وی افزود: ما در مجلس ردیف بودجه دولت از محل فروش و واگذاری ماشین سازی تبریز را از بودجه سال آینده حذف خواهیم کرد و به این ترتیب وزارت اقتصاد هم می تواند ماشین سازی تبریز را از لیست واگذاری ها خارج کند.

فتحی پور در ادامه با بیان اینکه ماشین سازی تبریز در شرایط فعلی به هیچ وجه شرایط واگذاری را ندارد، گفت: امروز نگرانی های عمیقی از وضعیت این شرکت مادر صنعتی وجود دارد و ما به همین دلایل مخالف واگذاری ماشین سازی تبریز هستیم.

وی افزود: در بین مشتریان ماشین سازی مجموعه ای که اهلیّت لازم برای تصدی مدیریت ماشین سازی تبریز را داشته باشد، وجود ندارد و در صورت واگذاری این شرکت با مشکلات و بحران های جدیدی روبرو خواهیم شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع نمایندگان استان در این خصوص جلسه گذاشته است و طی نامه ای از وزیر اقتصاد که به امضای ۱۹ نماینده استان رسیده، خواسته شده است شرکت مادر صنعتی ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری ها خارج شود.

فتحی پور به اهمیت استراتژیک ماشین سازی تبریز در رشد و توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: با همین شرایطی که ماشین سازی را دچارش کرده اند، این شرکت صادرات بسیار قابل توجهی به قلب اروپا دارد و باید پس از خارج شدن این شرکت از لیست واگذاری، از آن به صورت شایسته ای حمایت شود تا ماشین سازی تبریز به شکوفایی دوباره برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه شرایط فعلی ماشین سازی تبریز برای بخش خصوصی هم توجیه ندارد، گفت: بعضی ها چشم به زمین های بزرگ شرکت ماشین سازی تبریز دوخته اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار و نوسازی خطوط تولید ماشین سازی تبریز، تصریح کرد: ماشین سازی تبریز آبروی صنعت آذربایجان است و اجازه نخواهیم داد این کارخانه با این وضعیت واگذار شود.

فتحی پور با بیان اینکه فعالیت های مدیریتی این شرکت فریز شده و هیچ حمایتی از این شرکت در سال های گذشته نشده است، گفت: در طی این سال ها ماشین سازی تبریز را از همه چیز محروم کردند و وآن را به این وضعیت دچار کردند. اگر ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری خارج شود، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این کار باید انجام شود.

وی در پایان گفت: ما در مجلس شورای اسلامی از همه ابزارهای قانونی برای حمایت از گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز استفاده خواهیم کرد.