یک ادغام در معاونت استانداری

به دنبال ادغام  دو معاونت  در چارت سازمانی استانداری احمد محمد زاده که چندین ماه به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری  آذربایجان شرقی مشغول به کار بود به ماموریت خود پایان داد.

به گزارش صنعت تبریز ، در یکی از تغییرات در  چارت سازمانی استانداری های کل کشور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری  آذربایجان شرقی حذف شده و با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان‌شرقی ادغام شد.

  علی نواداد که پیش از این معاون مدیریت و منابع انسانی بود به عنوان معاون  اقتصادی و توسعه منابع مشغول به کار شده است.

محمد زاده که پیش از این به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان شرقی مشغول به کار بود نیز با حذف این سمت و بدون سر و صدا از استانداری آذربایجان شرقی رفت.