سامانه پیام الکترونیکی دولت (سپاد) به منظور افزایش سرعت، سهولت و شفافیت ارتباطات بین دستگاه های اجرایی و بهبود نظارت و کنترل فرایندهای اداری روز چهارشنبه در استانداری آذربایجان شرقی راه اندازی شد.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از ایرنا،این سامانه پس از تمهید اقدامات لازم از جمله ارتقای نرم افزار اتوماسیون اداری و آماده کردن بسترهای لازم توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری، با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری با موفقیت راه اندازی شد.
با بهره برداری از این سامانه علاوه بر امکان ارسال و دریافت نامه و رسید ثبت بین دو دستگاه، امکان استعلام مکاتبات ارسالی به سهولت فراهم و نواقص نرم افزارهای قبلی که در بستر شبکه پیام دولت مورد استفاده قرار می گرفت برطرف می شود.
راه اندازی این سامانه، سرعت، سهولت، شفافیت در ارتباطات بین دستگاه ها و بهبود نظارت و کنترل فرایندهای اداری را افزایش می دهد و موجب تقویت کارآمدی نظام اداری کشور می شود.
استانداری آذربایجان شرقی پس از خوزستان دومین دستگاه استانی است که به سپاد تجهیز شده و بنا به بخشنامه نهاد ریاست جمهوری، این سامانه به زودی در همه دستگاه های ملی و استانی راه اندازی خواهد شد.