رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی قوه قضائیه را متهم کرد که ۱۳ پرونده ۱۳ پرونده ارسالی در این رابطه به قوه قضائیه در حال خاک خوردن است و البته دولت را در ماجرای خودروسازی متهم به مسامحه و همراهی در زمینه تخلفات نمود.
به گزارش صنعت تبریز ، علی علیلو امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: براساس قوانین باید تحقیق و تفحص طی ۳ ماه تعیین تکلیف شود در حالی که بیش از ۱٫۵ سال است ۱۳ پرونده ارسالی در این رابطه به قوه قضائیه در حال خاک خوردن است.

وی با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی درباره خودروسازان توسط مجلس صورت گرفته و اکنون باید سایر قوا در این رابطه به وظایف خود عمل کنند، افزود: با همه موارد و تخلفاتی که در خودروسازی کشور صورت گرفته و می‌گیرد وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی این حوزه اعتقادی به وجود غده چرکین در خودروسازی ندارد و همچنان به حمایت از خودروسازی ادامه می‌دهد.

علیلو تاکید کرد: اگر حمایتی که از خودروسازان می‌شود از سایر صنایع به خصوص صنایع کوچک و خانگی نیز صورت می‌گرفت حداقل مشکل اشتغال جوانان در وضعیت کنونی نبود.
گزارش صنعت تبریز می افزاید ، علیلو در ماه های اخیر انتقادات تندی را علیه خودرو سازی کشور مطرح می کند و این در حالی است که خودرو سازان در این باره سکوت معنی داری می کنند.
دراین میان معلوم نیست هدف عمده آقای علیلو نماینده شبستر از طرح مستمر انتقادات از خودرو سازی در آستانه انتخابات چیست و چرا هیچ جواب قانع کننده و حتی غیر قانع کننده ای نیز از طرف مقابل شنیده نمیشود.