صاحبان صنایع پشت در آقای معاون

درب اتاق سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی در حالی به روی صاحبان صنایع و مدیران واحدهای ورشکسته به سختی باز می شود که مشکلات بخش صنعت و تولید استان فراگیر بوده و نیازمند همدلی و حداقل اظهار همدردی از سوی مدیران می باشد.

به گزارش صنعت تبریز ، با ابتکار استاندار آذربایجان شرقی ، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی از میان خود فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان انتخاب شد تا این فعالان بتوانند بهتر و آسانتر مشکلات خود را به گوش مدیران برسانند.

اما آنچه  به اذعان برخی از این فعالان بخش خصوصی در عمل رخ داده عکس این موضوع بوده و درب اتاق سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی به سختی به روی  صاحبان صنایع و مدیران واحدهای ورشکسته باز می شود.

یکی از این مدیران که واحد صنعتی منتخب و برگزیده دهه قبل وی چند سالی است تعطیل شده پس از چندین بار مراجعه نتوانسته موفق به دیدار سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری شود و با درب بسته مواجه شده و این در حالی است که این فعالان خود دارای چند ده نفر کارگر و عمدتا پا به سن گذاشته  وافراد با تجربه ای هستند.

متاسفانه افزایش مشکلات واحدهای صنعتی و مشکلاتی که در بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی وجود دارد موجب شده تا تعامل سازنده ای میان مدیران دولتی و بخش خصوصی به وجود نیاید.