#آموزش

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دوره آموزشی تخصصی PRPs برای کارشناسان غذا و دارو و مسئولین فنی واحدهای تولیدی سلامت محور برگزار شد.‌

فریده محمودزاده، مدیر سلامت و غذا و دارو ارس در این باره گفت: این مدیریت در نظر دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای مسئولین فنی واحدهای تولیدی سلامت‌محور موجب هم‌افزایی و تسهیل امور جاری و افزایش کیفیت محصولات واحدهای تولیدی گردد.‌

وی افزود: درهمین راستا دوره آموزشی تخصصی prps با تدریس کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقر در شبکه بهداشت و درمان جلفا در محل اتاق آموزش سازمان برگزار گردید و بر ادامه دوره‌های آموزشی مشابه طی ماه‌های آتی طبق برنامه‌ریزی مشخص و مدون تاکید شد.‌

برگزاری دوره‌های آموزشی فوق توسط معاونت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در راستای توانمندسازی و ارتقاء علمی کارشناسان مرتبط، بهینه‌سازی تولید، پیاده‌سازی استانداردهای الزامی، ارتقاء درجه ارزیابی کشوری واحدهای تولید کالاهای سلامت محور و اجرای پروژه‌های عملیاتی برنامه‌ریزی شده معاونت برای سال ۱۴۰۳ و با همکاری مدیریت غذا دارو ارس صورت می‌گیرد.

@Araspress