معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دانشگاه تبریز خواست تا همچنان استقلال خود را حفظ کرده وبه پایش جدی برنامه های احیا دریاچه ارومیه توجه کند.
به گزارش صنعت تبریز ، معصومه ابتکار در سفر یک روزه خود به تبریز ضمن افتتاح پارک حیات وحش در تبریز ، حضور در نشست پایش برنامه های احیا دریاچه ارومیه و شرکت در جمع قضات آذربایجان شرقی در شورای اداری آذربایجان شرقی نیز حضور یافته و سخنرانی کرد.
وی در نشست پایش برنامه های احیا دریاچه ارومیه که با حضور مسئولان اجرای ، نماینده سازمانهای مردم نهاد و نیز اساتید و اعضای هیئت علمی همراه بود در جریان روند برنامه های احیا دریاچه قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دانشگاه تبریز خواست تا همچنان استقلال خود را حفظ کرده وبه پایش جدی برنامه های احیا دریاچه ارومیه توجه کند.
وی تاکید کرد: این استقلال رای و پایش برنامه ها و استمرار آن بسیار مهم است.
اما یکی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نیز در این نشست نسبت به روند احیای دریاچه ارومیه تذکر داده و هشدار داد که دریاچه ارومیه در مسیر غیر قابل برگشتی قرار دارد و در بخشهای بزرگی از آن ۶ تا ۸ متر نمک انباشته شده است که عملا کار احیا را بی نتیجه می کند.
این نظر علمی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با تذکر رئیس دانشگاه تبریز همراه بود.