خط توليد محصول وانت آريسان با ظرفيت توليد روزانه ۳۰ دستگاه توليد با حضور مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در شهر اسكندريه عراق افتتاح شد.
به گزارش صنعت تبریز ، همزمان با برگزاري نمايشگاه تخصصي محصولات جمهوري اسلامي ايران در بغداد خط توليد وانت آريسان با حضور معاونان و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران گروه صنعتي ايران خودرو افتتاح شد.

با توافقات صورت گرفته در قالب همكاري هاي مشترك در زمينه صادرات قطعات منفصله و نيمه منفصله و خدمات فني و مهندسي، خط توليد وانت آريسان جايگزين توليد يكي از محصولات رقبا در عراق شد.

توليد اين محصول به صورت قطعات نيمه منفصله در سطح صفر تعريف شده كه بدنه و قطعات اصلي آن از تهران و تبريز به عراق صادر مي شود.

‌اين گزارش مي افزايد، با راه اندازي اين خط توليد، دومين خط توليد متعلق به محصولات ايران خودرو در كشور عراق شروع به كار مي كند.

با توجه به ظرفيت و كشش بازار عراق در سال آينده توليد دست كم پنج هزار دستگاه از اين محصول پيش بيني شده است.

براساس نتايج مطالعات صورت گرفته در حوزه بازار و نياز بازار عراق به خودروي كار انتظار مي رود اين محصول با استقبال بالاي مشتريان روبرو ش