معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور بعد از ظهر امروز در بازدید از سایت های صنعتی منطقه آزاد ارس بر لزوم حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی تاکید کرد.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد خزاعی در جریان بازدید از صنایع فعال ارس ضمن آشنایی با سرمایه گذاری ها انجام شده، از نزدیک در جریان و فعالیت های اقتصادی این منطقه آزاد قرار گرفت.
وی در بازدید از گروه صنعتی آمیکو به عنوان یکی از بزگترین تولیدکنندگان صنایع خودروهای سنگین و نیمه سنگین کشور در ارس، بر لزوم شناسایی چالش ها و رفع فوری مشکلات تاکید کرد.
گفتگوی رودرو با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی حاضر در سایت های صنعتی ارس یکی دیگر از برنامه های معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور در ارس بود.
ارس، بعنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران در شمال غرب ایران واقع بوده و فعالیت های تولیدی و صنعتی متعدد در حوزه های صنایع سنگین، نیمه سنگین، پاک و همچنین صنایع دیگر از جمله کشاورزی، گردشگری و سایر فعالیت های اقتصادی از جمله صادرات، تجارت و بازرگانی در آن رونق دارد.
این مطنقه آزاد در ۱۳۵ کیلومتری مرکز آذربایجان شرقی قرار گرفته و در امتداد رودخانه ارس با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان همسایه می باشد.