تجلیل از کارگران نمونه ساختمانی در حالی در تبریز برگزار شد که اکثریت این کارگران بیکار بوده و نامزدهای انتخاباتی مجلس به صورت گسترده در این مراسم شرکت کرده و برای خود عکس یادگاری گرفتند و فارغ از مشکلات گسترده و نفس گیر کارگران مجلس را با بدرقه و تمجید مجریان و برگزار کننده ها ترک کردند.
به گزارش صنعت تبریز ، این مراسم در حالی در مجموعه فرهنگی الغدیر تبریز برگزار شد که چندین تن از کاندیداهای مجلس برای تجلیل از ۱۲ کارگر نمونه ساختمانی بر روی سن رفتند و تعداد تجلیل کنندگان بیشتر از تجلیل شونده ها گردید.
چند تن از کارگران نمونه تجلیل شده در گفتگو با خبرنگار صنعت تبریز با انتقاد از بیکاری گسترده در میان کارگران ساختمانی از بی توجهی مسئولان امر در این راستا انتقاد کردند.
این کارگران بیان کردند که در مدت چند ماه اخیر بیکاری شدیدی رادر بی توجهی مدیران تجربه کرده اند و از بیمه های بیکاری و حمایتهای لازم نیز محروم بودند.
عدم تامین مالی ، بیکاری و نیز نا عدالتی در برخوردی از امتیازات شغلی و عدم اجرای طرح های حمایتی از دیگر مباحثی بود که کارگران در انتقاد از عملکرد مسئولان به خبرنگار صنعت تبریز بیان داشتند.
حسینی ، مدیر کل کار رفاه و امور اجتماعی آذربایجان شرقی در این مراسم با تاکید بر تکریم کارگران گفت: ۲۰ مجتمع فرهنگی و رفاهی برای کارگران در استان و ۶۰۰ مجتمع در کشور وجود دارد و برای صدها هزار کارگر خدمات ارائه می شود اما باید این مجتمع ها توسعه یافته و نیاز کارگران به مسائل فرهنگی و رفاهی مرتفع گردد.

حسینی ، تصریح کرد: کارگران نقش خاصی در زمینه سازندگی و عمران کشورو استان دارند و بر همین اساس باید همواره مسائل رفاهی و معیشتی آنان مورد توجه قرار گیرد.

وی به برنامه های اداره کل کار ، رفاه و وامور اجتماعی برای حل مشکلات کارگران اشاره کرد و ادامه داد: همت مسئولان دولتی در استان به سمت رفع دغدغه های کارگران است و در این میان حل مشکلات کارگران ساختمانی نیز از اولویت برخوردار است.
همچنین در ادامه این مراسم ۱۲ تن از کارگران نمونه ساختمانی تبریز مورد تجلیل قرار گرفتند.