با تبلیغ کالای خارجی و رکود تولید داخلی

شبکه های بازاریابی هرمی با شکل و شمایل جدید و همان فرمول قدیمی در شهر تبریز به شدت در حال گسترش و عضو گیری جوانان بیکار است  واین در حالی است که این شرکت های بازاریابی دارای مجوز دولتی برای فعالیت نیز هستند.

به گزارش صنعت تبریز ، جوانی در آرزوی شغل با شنیدن صدای زنگ تلفن و یا دریافت پیامی از یک دوست که کاری برایت گیر آورده ام ، انگار که به مراد دل خود رسیده سراسیمه به محل قرار می شتابد و در سراب شغلی که به وی مژده اش را داده اند با سالنی بزرگ از انبوهی از میزها و انسانهای که اطراف این میزها نشسته اند مواجه میشود.

جوانهایی اطراف میزهای مربع شکل در حال سخت گفتن از آینده ای پر پول و سرازیر شدن رقمهای آنچنانی بدون زحمت چندان هستند  و تنها در ابتدای راه باید بتوانند زیر شاخه هرم خود را به خوبی طراحی کرده و در راس هرم قرار گیرند و از دسترنج زیر مجموعه خود صاحب درآمد شوند.

فرمول کار به ظاهر ساده است ابتدا باید یک خرید یک میلیونی از مجموعه محصولات شرکتی که بازاریابی می کند داشته باشی و در ادامه کار این محصولات را به اطرافیان بفروشی و در عین حال زیر شاخه ای معرفی کنی که او هم از محصولات تو خرید کند و عمده محصولات این شرکتها از لوازم آرایشی خارجی گرفته تا دستگاه های تصفیه آب چینی و تایوانی و عمدتا محصولات بی کیفیت و بی مشتری خارجی در بازار هستند که در مرحله اول تولید داخلی را از تحرک انداخته و در مرحله دوم جامعه را در ورطه مصرف گرایی بیشتر آنهم برای کالای غیر ضرور دچار می کند.

نکته جالب اینکه این شرکتهای بازاریابی بنا به گفته خودشان از وزارت صنعت معدن و تجارت دارای مجوز هستند و به صورت گسترده ای در تبریز در حال فعالیت می باشند.