معاون پژوهشی دانشگاه تبریز از برگزاری جشن هفتاد سالگی دانشگاه تبریز طی  سالجاری و یا سال  آینده خبر داد.
به گزارش صنعت تبریز ، محمد مقدم‌واحد در جمع اساتید دانشگاه های مختلف کشور توان علمی دانشگاه تبریز و قدمت آن را یکی از افتخارات بزرگ شهر تبریز دانست.
وی یادآور شد: دانشگاه تبریز ۲۰ هزار دانشجو دارد و ۷۵۰ هیئت علمی در این دانشگاه حضور دارند و از نظر قدمت دومین دانشگاه کشور است و امسال یا سال ۹۶ جشن ۷۰ سالگی دانشگاه تبریز را خواهیم گرفت.

معاون پژوهشی دانشگاه تبریز تصریح کرد: قدمت دانشگاه در شهر تبریز به ۷۰۰ سال قبل بر می‌گردد که به سبک دانشگاه‌های امروزی ساخته شده بود و امروز وارث این فرهنگ و دانشگاه قدیمی هستیم و امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در زمینه اعتلای سطح علمی و فرهنگی کشور ایفا کند.