رئیس جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اعتبارات صندوق توسعه شناور است، گفت: هر استانی که تلاش کند می‌تواند بیشترین اعتبار را جذب کند.
به گزارش صنعتیمیز ، کریم مهری ظهر امروز در جلسه هم‌اندیشی با کارکنان مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان برای تبیین مواضع سازمان در خصوص مدیریت مصرف بهینه آب و ارتقای ضریب آبیاری تحت فشار، با بیان اینکه انجمن صنفی وظیفه‌اش انجام آبیاری تحت فشار نیست بلکه آموزش پیمانکاران هدف است، اظهار داشت: انتقال بخشی از تصدی‌گری‌ها باید توسط انجمن صنفی آب و خاک به عنوان کمک کار سازمان صورت پذیرد.

مهری ادامه داد: انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکاری باید تسهیل‌گر در امور باشند تا در کارها تسریع شود و هیچ هزینه اضافی به کشاورزان تحمیل نشود.

وی در ادامه بر لزوم تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در پایاب سدها تاکید کرد و افزود: لازم است برش شهرستانی برای اجرای آبیاری تحت فشار براساس سهمیه ابلاغی برای هر شهرستان با در نظر گرفتن مزیت نسبی آن شهرستان تهیه و ابلاغ شود.

مهری با بیان اینکه نظام پیشنهادات باید در تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان فعال شود گفت: با فعالیت آن باید بتوانیم از پیشنهادات سازنده و ناب همکاران در همه زیربخش‌ها بهره‌مند شویم.