نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در جریان سفر به آذربایجان شرقی و تبریزبه شوخی و با پیچ گوشتی تهدید می شود
به گزارش پایگاه خبری صنعت تبریز ، نعمت زاده یکی از وزرای دولت روحانی است که حضور وی در فضاهای مجازی و رسانه ها همواره ملموس و برجسته بوده و حواشی بسیاری نیز در کنار مواضع مختلف و البته فعالیتهای گسترده او را احاطه کرده است.
از اظهار نظر درمورد صنعت خودرو تا موضوعات مربوط به واگذاری صنایع بخش دولتی به خصوصی و مطالب مربوط به بازار و چیزهای دیگر و نیز سن این وزیر کهنسال و با تجربه که همواره محل مناقشه موافقان و مخالفانش بوده است.
وی چندی پیش میهمان مردم شهر تبریز و آذربایجان شرقی بود و در جلسات متعددی شرکت نموده از کارخانه ها و نقاط مختلفی بازدید کرد و در میان خبرنگاران حاضر شد و به سوالات پاسخ داد.
اما این سفر کوتاه مدت وزیر صنعت معدن و تجارت به تبریز بدون حاشیه نیز نبوده و گاه و بیگاه خاطراتی ازحواشی این سفر توسط اطرافیان و حاضران در جلسات و بازدیدها شنیده می شود که برخی از این مسائل ریشه در حقایق تلخ موجود در صنعت استان و تبریز دارد.
بر اساس شنیده هایی که توسط تنی چند از فعالان صنعتی استان نقل میشود در برنامه بازدید وزیر صنعت و معدن از صنایع تبریز نام کارخانجات مشخصی تعیین شده بود تا نیازها و مشکلات این واحدها بیان شده و راه کارهایی علمی تعیین شود.
اما در این میان یکی از کارخانه داران مشهور استان که گاه عناوینی کذایی و نادرست را به واسطه کهولت سنش به وی نسبت می دهند با اصرار عجیبی وزیر را به کارخانه اش دعوت می کند بی آنکه افتتاح جدیدی در بین باشد و یا مشکل خاصی نیز برای طرح به مقام وزارت در میان باشد و گویا این شخص همواره مسئولان کشوری را با اصرار و گاه با عصبانیت و لفاظی به کارخانه اش می کشاند و در این بین از وی اصرار و از وزیر انکار تا اینکه فرد مزبور با در دست گرفتن پیچ گوشتی و البته با شوخی وزیر را تهدید می کند تا از کارخانه اش بازدید کند و خطاب به وزیر می گوید آقای وزیر حال به کارخانه ام می آیی یانه ؟؟
هرچند رفتار این پیر صنعت استان همراه با شوخی و مطایبه گری بوده اما اصرار برای بازدید هر مقام کشوری از یک کارخانه خاص آنهم در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر تبریز اقدامی غیر منصفانه است که موجب تضیع حق سایر کارخانه داران و فعالان اقتصادی می شود.
بی تردید یک مقام اجرایی کشوری تنها می تواند ساعات و یا حتی دقایقی محدود را برای بازدید از یک واحد تولیدی و صنعتی مشکل دار سپری کند و برای حل مشکل آن واحد چاره جویی کند واگر قرار باشد به خاطر کهولت سن و تجربه و کارخانه بزرگ داشتن هر مسئول کشوری راه خود را به کارخانه خاصی کج کند انصاف و عدالت رعایت نشده و از مدیران ارشد استانی برای کنترل و برنامه ریزی موارد این چنینی انتظار ویژه می رود.